En ook ....... 
Ik lees: "Gebrek aan ervaring kan een pre zijn!" en ik herinner me hoe ik jong naar een stevige leidinggevende functie werd gelanceerd.
Wat zou het geweldig geweest zijn als ik daarbij een ervaren coach had gehad. Het had me veel inspanning en tijd bespaard en hoeveel beter zou het niet voor het bedrijf zijn geweest. Jammer, in 1970 was het idee coach nog niet erg bekend.
Nu wel!

Engelse/ Amerikaanse/ Duitse, andere culturen
Ik werkte bij Duitse/ Engelse/ Amerikaanse bedrijven en weet uit hoe anders het
presenteren voor toehoorders uit deze landen is.
Bij de voorbereidingen van presentaties voor een Engels/ Amerikaans of Duits
publiek kan A B ? D ZakelijkSpreken U adviseren en coachen.
Lees in ZakelijkSpreken - Voor Managers een tekst met adviezen over het
presenteren in andere culturen!

Dagvoorzitter
In bepaalde gevallen kan ik als voorzitter - mediator - stimulator werken. Ik kan de
spreker(s) introduceren en meehelpen om het publiek alert te houden/ te krijgen en
door een afsluiting/ samenvatting de boodschap van de presentatie te versterken. Ik
kan dit uiteraard alleen als ik voldoende bekend ben met het product, de markt, de
toehoorders, het publiek, de industrie waarvoor U gaat presenteren.

Geef uw medewerkers ZakelijkSpreken cadeau!
Een training van A B ? D ZakelijkSpreken betekent meer spreekvaardigheid van
uw team en is een stap naar meer teamskills - positieve collegiale feedback -
klantgerichtheid. De training kan gericht zijn op het geven van een concrete
presentatie of op het voorbereiden op een presentatie in de verdere toekomst.
U wilt een team medewerkers iets leuks aanbieden, een ontwikkeling die heel
nuttig is.

Opleiding/ training wordt door uw medewerkers hoog gewaardeerd.
'Morgen' vandaag starten!
ZakelijkSpreken

Het
gaat
om
het
resultaat