ZakelijkSpreken - Presenteren is Marketing - methodieken en adviezen voor zakelijke sprekers
310 pag. - versie 2017
Natuurlijk is presenteren in een zakelijke context altijd een onderdeel van marketing. Dit eerste boek in de serie legt de basis voor zakelijk succes door veel aandacht voor de zakelijke aspecten van presentaties.

ZakelijkSpreken - Presenteren na de 'Wisseling van de Macht' - communiceren met 'internetters'
292 pag. - versie 2017
Met Internet is presenteren totaal veranderd. De spreker wordt geconfronteerd met toehoorders die online zijn, misschien niet tijdens de presentatie zelf maar wel kort erna. De toehoorder is de deskundige, de spreker moet dit aanvullen.

Zakelijk Spreken - Voor managers - leiden en coachen
270 pag. - versie 2017
Er kwamen veel ervaringen van vroeger tijdens het schrijven naar boven. Uiteindelijk zijn het meer dan 300 pagina's geworden vol met adviezen, tips, valkuilen, technieken voor leidinggevenden die hun medewerker/sprekers feedback geven en coachen. Daarbij ook nog een flink aantal teksten over het zelf spreken als leidinggevende en de organisatie van activiteiten waarvan presentaties een onderdeel zijn.

Zakelijk Spreken - Voor Young Professionals - 'carriére motor'
248 pag. - versie 2017
Adviezen voor YP's om de carrière te ondersteunen door effectief presenteren. Een veelheid van adviezen op basis van mijn jarenlange ervaring en meer. Alle voor de YP relevante adviezen uit de andere ZakelijkSpreken boeken en veel meer bij elkaar gebracht tot een boek vol ideeën, adviezen, tips, methodes, checklists. Onmisbaar omdat het zoveel energie en sturing geeft bij de voorbereiding van presentaties. Een rapport, voor branchegenoten, bezoek, project presenteren. En ook: lichaamstaal, PowerPoint, video ondersteuning, hand-outs, interview, panel. En ook: dagvoorzitter gebruiken, feedback organiseren, proefpresentatie met nieuwe technologieën. Eindeloos veel.

ZakelijkSpreken - Closed Loop Presenteren - 'leerboek' Zakelijk Presenteren.
318 pag. - versie 2017
Met veel verwijzingen naar de bovenstaande boeken nu een 'leerboek' Zakelijk Presenteren. Een methodische opzet voor het voorbereiden en ontwikkelen van zakelijke presentaties, gericht op de professional voor wie het verzorgen van zakelijke presentaties onderdeel van zijn competenties is.
Practisch met veel diepgang en achtergronden. Een basis waarop je jarenlang kunt terugvallen!

ZakelijkSpreken - Vormen, Technieken en Tactieken voor 'Nieuwe Sprekers'
273 pag. - versie 2017
Een groot aantal vormen voor zakelijk spreken, structuren voor het maken van keuzes, tactieken van basic tot geraffineerd, alles gericht het spreken voor een publiek van 'Nieuwe Werkers'.
Nu ik in één boek allerhande vormen, technieken, tactieken bijeen wilde brengen was het urgenter dan ooit om een om een heldere structuur aan te brengen in het ontwikkelen van zakelijke presentaties. Ik gebruik de analogie met gastronomie om tot een begrijpelijk geheel te komen. Het resultaat is een boek met veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van uw zakelijke presentaties. Met hulpmiddelen om de voor uw situatie relevante, haalbare onderdelen in te zetten. Met adviezen en verwijzingen naar meer gedetailleerde teksten. Een boek om steeds bij de hand te hebben.

ZakelijkSpreken - Routes naar de DMU
187 pag. - versie 2017
Een weelde aan mogelijkheden om door middel van een presentatie en de communicatimiddelen eromheen, invloed uit te oefenen. Met analyses van de relatie van beinvloedbaarheid met het type bedrijf, branche, discipline en functie van de personen op de route naar de DMU. Jarenlange ervaring en recente research-resultaten samengebracht tot een stevige structuur voor een efficiente voorbereiding van iedere zakelijke presentatie.

ZakelijkSpreken - Werkboek
131 pag. - versie 2017
Met een systematische voorbereiding van de belangrijkste onderdelen van een zakelijke presentatie, een snelmethode, checklijsten en hulpmiddelen.
Boeken - e-Boeken - teksten 

Trainingen in presentatie en spreekvaardigheid zijn een goed begin maar als het echt belangrijk gaat worden, is persoonlijke advisering de beste aanpak naar een effectieve presentatie of speech.

Op de achtergrond een SprekersMentor, altijd beschikbaar voor onafhankelijk advies en assistentie. Een rustig gevoel.

Het ontwikkelen van het vak Zakelijk Spreken is een rode draad in mijn werk. In de loop van de jaren heb ik boeken geschreven waarin een groot deel van mijn kennis is vastgelegd. Voor degenen waarmee ik heb samengewerkt zijn het naslagwerken en inspiratiebron, voor anderen mogelijk een leerboek.
Ik schrijf deze boeken in een betavorm: ze wachten op redactionele aanpassingen. Daardoor zijn ze goedkoop te produceren en voor een symbolisch bedrag of tegen kostprijs beschikbaar.
'Morgen' vandaag starten!
ZakelijkSpreken

Het
gaat
om
het
resultaat